Scroll Top
Iași, Str. Sărăriei 189 Corp A, B

MISIUNE

Specializarea Artă Murală are ca misiune formarea de artişti vizuali contemporani care se exprimă cu ajutorul unei game diversificate de medii artistice. Cursurile au ca scop dezvoltarea aptitudinilor tehnice și a simțului critic, a spiritului de echipă, lărgirea orizontului conceptual, oferind studentului posibilitatea de a experimenta și deprinde atât tehnici tradiționale, cât și  tehnici din zona artelor media, stimulând preocupările pentru cunoaşterea diferitelor domenii ale artelor vizuale.

Programul de studii de licență este structurat pe patru pachete de discipline opţionale: Artă Murală Ambientală, Artă Murală Religioasă, Ceramică și Artă în Spațiul Public.

Specializarea promovează cercetarea interdisciplinară și încurajează abordarea unor proiecte de anvergură cu caracter monumental.

Studenții noștri beneficiază de oportunitatea de a studia pentru 1-2 semestre în instituții de învățământ artistic superior din Spania, Marea Britanie, Franța, Cehia, Finlanda etc. prin intermediul programelor de schimb universitar (Erasmus).