Scroll Top
Iași, Str. Sărăriei 189 Corp A, B

Admitere Master 2024

ADMITERE STUDII DE MASTER

ARTĂ MURALĂ ȘI CERAMICĂ ÎN SPAȚIUL PUBLIC (MASTERAT PROFESIONAL)

Organizăm concurs de admitere la studii de master pentru programul de studii Artă murală și ceramică în spațiul public, specializarea Artă Murală (FAVD, UNAGE). Proba de admitere la studii masterale se desfășoară în Sala 19 a specializării Artă Murală din cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design, UNAGE Iași (Str. Sărărie nr. 189).

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați la adresa: arta.murala@gmail.com

cerințe admitere:

PROPUNERE DE PROIECT

Admitantul va propune prin intermediul unui text de 3-12 pagini o temă de cercetare pe care dorește să o aprofundeze în cadrul studiilor de master la specializarea Artă Murală. Documentul poate cuprinde motivația alegerii subiectului, relevanța temei propuse în domeniul artei murale, schițe și propuneri de compoziție, referințe artistice și teoretice, o bibliografie orientativă.

PORTOFOLIU DE PROIECTE ARTISTICE

Adiacent propunerii de proiect, admitantul va prezenta o selecție de lucrări organizate sub forma unei mape/ portofoliu de lucrări. Creația personală va fi prezentată către comisia specializării sub forma unui interviu de 15 minute și presupune motivarea alegerii de a urma studii masterale în domeniul artei murale.

Portofoliu reprezintă o reflexie a preocupărilor și abilităților aplicanților și poate cuprinde:

  • între 10-20 lucrări realizate de aplicant în diverse tehnici: studii în desen/ culoare (portret, portret cu mâini, natură statică) schițe și crochiuri de idei/ propuneri de proiecte ale unor amenajări, compoziții, picturi murale realizate, obiecte ceramice și de sculptură ceramică, lucrări în tehnici mixte, colaje etc.;
  • este recomandată adăugarea unei scurte descrieri a lucrărilor: Nume Prenume – Titlul lucrării, tehnica de lucru, dimensiunile (după formatele standard A4, A3, 50 x 70 cm, 100 x 70 cm sau cotele aproximative ale lucrării), orașul unde ați realizat lucrarea, anul. 

Notă: portofoliul atestă abilitățile practice și cunoașterea noțiunilor specifice domeniului: valorație, contrast, elemente de limbaj plastic, noțiuni de compoziție, proporție, principii de armonie, simetrie/ asimetrie, raportul figurativ/ abstract, dobândirea tehnicilor specifice artelor monumentale, creativitatea personală a autorului etc.

SCURT CV

Cv-ul pune accentul pe activitatea artistică a aplicantului și se redactează în format A4 (Europass).  Documentul se depune la secretariat odată cu predarea dosarului de înscriere.

sesiunea i - iulie 2024

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR: 15-16 IULIE 2024

SUSȚINEREA PROBELOR: 25 IULIE 2024

sesiunea iI - SEPTEMBRIE 2024

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR: 8-10 SEPTEMBRIE 2024

EVALUAREA PROBELOR PENTRU CONCURS: 12 SEPTEMBRIE 2024

Mai multe informații pe website-ul UNAGE: arteiasi.ro

*În situația revenirii stării de alertă, admiterea la studii de licență și masterat se desfășoară în condiții online. Conținutul probelor și modalitatea de înscriere sunt prezentate în Anexa la Metodologia de admitere, varianta online.