Iași, Str. Sărăriei 189 Corp A, B

STUDIAZĂ ARTĂ MURALĂ CU DIRECȚIA DE STUDIU ÎN DOMENIILE ARTEI AMBIENTALE, RELIGIOASE SAU ARTEI ÎN SPAȚIUL PUBLIC

STUDIAZĂ ARTĂ MURALĂ CU DIRECȚIA DE STUDIU ÎN DOMENIUL CERAMICII MURALE, SCULpTURII CERAMICE, PRODUSELOR UNICAT SAU DE SERIE MICĂ, BIJUTERIEI DIN MATERIAL CERAMIC

Calendarul admiterii pentru anul universitar 2022-2023

ADMITERE LICENȚĂ

ARTĂ MURALĂ (ARTĂ MURALĂ AMBIENTALĂ, ARTĂ MURALĂ RELIGIOASĂ, CERAMICĂ)

probe admitere:

Proba I (eliminatorie) – PROBĂ PRACTICĂ DE DESEN, 5H, TEHNICĂ LA ALEGERE

Proba II – PROBĂ PRACTICĂ DE COMPOZIȚIE, 5H SAU, LA ALEGERE, INTERVIU PE BAZA UNUI PORTOFOLIU DE LUCRĂRI (10-20 LUCRĂRI)

sesiunea i - iulie 2022

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR: 20-22 IULIE 2022

EVALUAREA PROBELOR PENTRU CONCURS: 27-28 IULIE 2022

sesiunea iI - SEPTEMBRIE 2022

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR: 8-9 SEPTEMBRIE 2022

EVALUAREA PROBELOR PENTRU CONCURS: 12-13 SEPTEMBRIE 2022

Mai multe informații pe website-ul arteiasi.ro 

ADMITERE MASTER

ARTĂ MURALĂ ȘI CERAMICĂ ÎN SPAȚIUL PUBLIC (MASTERAT PROFESIONAL)

cerințe admitere:

PROPUNERE DE PROIECT

PORTOFOLIU DE PROIECTE ARTISTICE

SCURT CV

sesiunea i - iulie 2022

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR: 18-19 IULIE 2022

SUSȚINEREA PROBELOR: 27 IULIE 2022

sesiunea iI - SEPTEMBRIE 2022

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR: 8-9 SEPTEMBRIE 2022

EVALUAREA PROBELOR PENTRU CONCURS: 12 SEPTEMBRIE 2022

Mai multe informații pe website-ul arteiasi.ro

*În situația revenirii stării de alertă, admiterea la studii de licență și masterat se desfășoară în condiții online. Conținutul probelor și modalitatea de înscriere sunt prezentate în Anexa la Metodologia de admitere, varianta online.