Scroll Top
Iași, Str. Sărăriei 189 Corp A, B

Specializarea Artă Murală face parte din Facultatea de Arte Vizuale și Design, Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași.

Având ca fundament tradițiile zonale ale picturii murale religioase și ale decorațiilor murale ieșene, specializarea Arta Murală are ca scop formarea de specialiști în următoarele domenii: decorații interioare, amenajări interioare, design de interior, pictură religioasă (murală sau pe lemn), intervenții în spațiul public prin decorații pavimentare sau parietale de exterior, creația de obiect ceramic (artistic sau de serie) etc. Absolvenții noștri pot opta și pentru o carieră didactică dacă urmează modulul psiho-pedagogic opțional.

Specializarea este structurată pe trei pachete de discipline opționale: Arta Murală Ambientală, Arta Murală Religioasă și Ceramică.

Cursurile au ca scop dezvoltarea aptitudinilor tehnice precum studiul desenului, al culorii și al compoziției, tehnici de transpunere, dar și discipline care vizează dezvoltarea simțului critic, spirit de echipă, lărgirea orizontului conceptual, oferind studentului posibilitatea de a experimenta tehnici din zona artelor media. Echipamentele cuprind seturi de scule necesare operațiunilor curente, dar și echipamente precum aparate de tăiat gresie/ faianță, echipamente computerizate pentru machetare, echipamente electrice de tâmplărie/ vopsitorie etc.

Direcția de studiu Artă murală ambientală oferă studenților pârghiile teoretice și practice necesare în procesul realizării unei opere de artă murală integrată în spațiul ambiental. Abordările sale acoperă o gamă varită de posibilități creative, între spațiul privat și proiectele de for public, îmbinând tehnicile tradiționale precum mozaicul, sgraffito, vitraliul și fresca cu tehnicile moderne, pictura în acrilic, explorări contemporane în sensul utilizării modulelor din diverse materiale sintetice, tehnica instalației etc.

Direcția de studiu Ceramică își propune să asigure studenților cunoștințe, abilități și competențe în ceea ce privește implicarea materialelor ceramice ca mediu de expresie artistică prin utilizarea unor tehnici tradiționale sau moderne cum ar fi modelarea manuală sau cu ajutorul unor instrumente mecanice, modelarea la roata olarului, glazurarea, serigrafia ceramică etc. Studenții sunt încurajați să abordeze o gamă variată de direcții de cercetare artistică, de la ceramica murală la sculptura ceramică şi produsele ceramice de utilitate practică, unicat sau de serie mică, și nu în ultimul rând, la piesele de bijuterie din material ceramic.

Pachetul opțional Artă murală religioasă este construit în ideea de a oferi studenților posibilitatea de a-și canaliza cercetarea în domeniul artei religioase, parcurgând cursuri care sunt adaptate în direcția studiului iconografiei bizantine și a tehnicilor tradiționale specifice acestui domeniu.

EXPOZIȚII RECENTE