Scroll Top
Iași, Str. Sărăriei 189 Corp A, B

Admitere Licență 2024

STUDIAZĂ ARTĂ MURALĂ CU DIRECȚIA DE STUDIU ÎN DOMENIILE ARTEI AMBIENTALE, RELIGIOASE SAU ARTEI ÎN SPAȚIUL PUBLIC

STUDIAZĂ ARTĂ MURALĂ CU DIRECȚIA DE STUDIU ÎN DOMENIUL CERAMICII MURALE, SCULpTURII CERAMICE, PRODUSELOR UNICAT SAU DE SERIE MICĂ, BIJUTERIEI DIN MATERIAL CERAMIC

ADMITERE STUDII DE LICENȚĂ

ARTĂ MURALĂ (ARTĂ MURALĂ AMBIENTALĂ, ARTĂ MURALĂ RELIGIOASĂ, CERAMICĂ)

Organizăm concurs de admitere licență la Specializarea Artă Murală (FAVD, UNAGE) pentru direcțiile de studiu Artă Murală Ambientală, Artă Murală Religioasă și Ceramică. Cele două probe din concursul de admitere se desfășoară în atelierele specializării Artă Murală din cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design, UNAGE Iași (Str. Sărărie nr. 189).

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați la adresa: arta.murala@gmail.com

probe admitere:

Proba I (eliminatorie) – PROBĂ PRACTICĂ DE DESEN, 5H, TEHNICĂ LA ALEGERE

Proba I presupune realizarea unui studiu în creion/cărbune pe dimensiunea 50 x 70 cm în decursul a 5 ore. Tema studiului va fi transmisă în ziua probei *( Ex: natură statică, studiu mulaj ghips, portret după model viu etc..). Conform metodologiei de admitere, Proba I se notează cu Admis sau Respins.

Proba II – PROBĂ PRACTICĂ DE COMPOZIȚIE, 5H SAU, LA ALEGERE, INTERVIU PE BAZA UNUI PORTOFOLIU DE LUCRĂRI (10-20 LUCRĂRI)

Proba II presupune realizarea unei compoziții în culoare pe dimensiunea 50 x 70 cm în decursul a 5 ore sau prezentarea unui portofoliu de minim 10 lucrări (maxim 20). Tema compoziției va fi transmisă în ziua probei *( Ex: compoziție închisă, compoziție pentru mozaic parietal, compoziție în contrast complementar etc..). Prezentarea portofoliului de lucrări presupune argumentarea prin intermediul unui interviu de max. 15 minute a creației personale și a motivației de a urma studii în domeniul artei murale. Conform metodologiei de admitere Proba II se notează cu note de la 1 la 10.

Portofoliu reprezintă o reflexie a preocupărilor și abilităților aplicanților și poate cuprinde:

  • între 10-20 lucrări realizate de aplicant în diverse tehnici: studii în desen/ culoare (portret, portret cu mâine, natură statică) schițe și crochiuri de idei/ propuneri de proiecte ale unor amenajări, compoziții, picturi murale realizate, obiecte ceramice și de sculptură ceramică, lucrări în tehnici mixte, colaje etc.;
  • este recomandată adăugarea unei scurte descrieri a lucrărilor: Nume Prenume – Titlul lucrării, tehnica de lucru, dimensiunile (după formatele standard A4, A3, 50 x 70 cm, 100 x 70 cm sau cotele aproximative ale lucrării), orașul unde ați realizat lucrarea, anul. 

Notă: portofoliul atestă abilitățile practice și cunoașterea noțiunilor specifice domeniului: valorație, contrast, elemente de limbaj plastic, noțiuni de compoziție, proporție, principii de armonie, simetrie/ asimetrie, raportul figurativ/ abstract, dobândirea tehnicilor specifice artelor monumentale, creativitatea personală a autorului etc.

sesiunea i - iulie 2024

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR: 17-19 IULIE 2024

EVALUAREA PROBELOR PENTRU CONCURS: 25-26 IULIE 2024

sesiunea iI - SEPTEMBRIE 2024

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR: 9-10 SEPTEMBRIE 2024

EVALUAREA PROBELOR PENTRU CONCURS: 12-13 SEPTEMBRIE 2024

Mai multe informații pe website-ul UNAGE: arteiasi.ro 

*În situația revenirii stării de alertă, admiterea la studii de licență și masterat se desfășoară în condiții online. Conținutul probelor și modalitatea de înscriere sunt prezentate în Anexa la Metodologia de admitere, varianta online.