Scroll Top
Iași, Str. Sărăriei 189 Corp A, B
Neculai Dumitru, O viziune asupra creației, proiect de licență, ceramică parietală, 2016
Neculai Dumitru, proiect de disertație, vedere din galeria aparte, 2018