Iași, Str. Sărăriei 189 Corp A, B

STUDIAZĂ ARTĂ MURALĂ CU DIRECȚIA DE STUDIU ÎN DOMENIILE ARTEI AMBIENTALE, RELIGIOASE SAU ARTEI ÎN SPAȚIUL PUBLIC

STUDIAZĂ ARTĂ MURALĂ CU DIRECȚIA DE STUDIU ÎN DOMENIUL CERAMICII MURALE, SCULpTURII CERAMICE, PRODUSELOR UNICAT SAU DE SERIE MICĂ, BIJUTERIEI DIN MATERIAL CERAMIC

Proba 1, eliminatorie

probă practică de desen, 5h, tehnică la alegere

Proba 2

probă practică de compoziție, 5h sau, la alegere, interviu pe baza unui portofoliu de lucrări (10-20 lucrări)

îN VARIANTA ONLINE ADMITEREA SE DESFĂȘOARĂ CONFORM metodologiei

ADMITERE LICENȚĂ

ARTĂ MURALĂ (ARTĂ MURALĂ AMBIENTALĂ, ARTĂ MURALĂ RELIGIOASĂ, CERAMICĂ)

probe admitere:

Proba I – SCRISOARE DE INTENȚIE

Proba II – PORTOFOLIU DE LUCRĂRI

sesiunea i - iulie 2021

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR: 19-21 IULIE 2021

EVALUAREA PROBELOR PENTRU CONCURS: 26-27 IULIE 2021

 

sesiunea iI - SEPTEMBRIE 2021

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR: 9-10 SEPTEMBRIE 2021

EVALUAREA PROBELOR PENTRU CONCURS: 13-14 SEPTEMBRIE 2021

ANEXA LA METODOLOGIA PRIVIND REGIMUL DE ORGANIZARE ȘI SUSȚINERE ONLINE

Proba I – SCRISOARE DE INTENȚIE (26.07.2021):

ELIMINATORIE, notată cu ADMIS sau RESPINS

Evaluarea unei scrisori de intenție (max.1 pag.) în format electronic (.doc/ .docx/ PDF/ .odt, jpeg) care va include motivația candidatului pentru alegerea specializării. Scrisoarea este trimisă pe adresa oficială de email pentru admitere, este stocată de secretarul de comisie și trimisă membrilor comisiei pentru a fi examinată.

Proba II – PORTOFOLIU DE LUCRĂRI (27.07.2021):

Evaluarea unui portofoliu de lucrări, în format electronic (jpeg/ PDF), cu un număr de maxim 10 lucrări, care poate conține: schițe sau studii de desen, schițe sau studii de culoare sau compoziții (realizate în tehnicile la alegere).

Auxiliar portofoliului se impune o declarație pe propria răspundere din partea candidatului, semnată, din care rezultă că lucrările din portofoliu au fost realizate de către acesta.

Portofoliul va fi trimis pe adresa de email oficială de admitere, va fi stocat de secretarul de comisie, secretizat pentru a fi examinat de comisie.

ADMITERE MASTER

ARTĂ MURALĂ ȘI CERAMICĂ ÎN SPAȚIUL PUBLIC (MASTERAT PROFESIONAL)

cerințe admitere:

PROPUNERE DE PROIECT

PORTOFOLIU DE PROIECTE ARTISTICE

SCURT CV

sesiunea i - iulie 2021

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR: 15-16 IULIE 2021

EVALUAREA PROBELOR PENTRU CONCURS: 26-27 IULIE 2021

sesiunea iI - SEPTEMBRIE 2021

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR: 9-10 SEPTEMBRIE 2021

EVALUAREA PROBELOR PENTRU CONCURS: 13-14 SEPTEMBRIE 2021

ANEXA LA METODOLOGIA PRIVIND REGIMUL DE ORGANIZARE ȘI SUSȚINERE ONLINE

Evaluarea unei propuneri de proiect (max. 2 pag.) în format electronic (.doc/ .docx/ PDF/ .odt, jpeg) și a unui portofoliu de proiecte artistice, în format electronic (jpeg/ PDF), și a unui scurt CV (.doc/ .docx/ PDF/ .odt, jpeg).

Propunerea de proiect și portofoliul de proiecte artistice sunt trimise pe adresa oficială de email pentru admitere, sunt stocate de secretarul de comisie și trimise membrilor comisiei pentru a fi examinate.

Auxiliar portofoliului se impune o declarație pe propria răspundere din partea candidatului, semnată, din care rezultă că lucrările din portofoliu au fost realizate de către acesta.

Distribuie pagina